Konsultacja psychologiczna dzieci i młodzieży

Psycholog dziecięcy i młodzieżowy – konsultacja

 

Konsultacja z psychologiem dziecięcym w Poradni Clue w Łodzi  to spotkanie ze specjalistą posiadającym kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą mające na celu zapoznanie z trudnościami pacjenta. Na konsultacji dzieci i młodzieży istotnym jest poznanie całościowego funkcjonowania rodziny, ponieważ jest to środowisko, które najsilniej kształtuje małego pacjenta i może stanowić ważny czynnik determinujący problemy u dziecka. Bardzo często pierwsze spotkanie z psychologiem młodzieżowym w naszej poradni w Łodzi opiera się na przeprowadzeniu wywiadu z rodzicem/rodzicami (bądź opiekunami) oraz zapoznanie z dzieckiem, natomiast przebieg takiej wizyty ustalany jest indywidualnie w zależności od potrzeb pacjenta, jego wieku oraz rekomendacji specjalisty. Zazwyczaj podczas wizyty u psychologa dziecięcego zbierany jest szczegółowy wywiad, zapoznaje się on z ewentualną dokumentacją medyczną i przeprowadza stosowne testy psychologiczne – na tej podstawie stawia diagnozę i proponuje rozpoczęcie terapii. Spotkania takie mogą być również jednorazowe i stanowić doraźną formę pomocy w bieżących problemach.

 

Wsparcie rozwoju dziecka – psycholog dla młodzieży Łódź

 

Do psychologa dla dzieci w Łodzi zgłaszani są pacjenci sprawiający trudności wychowawcze i szkolne, wykazujący nieakceptowalne społecznie zachowania (np. agresję), problemy w kontaktach z rówieśnikami, problemy rozwojowe, a także posiadający objawy zaburzeń lękowych, depresji, uzależnień czy zaburzeń odżywiania. Oferujemy wsparcie dla najmłodszych podczas trudnych sytuacji takich jak rozwód rodziców, burzliwy okres dojrzewania czy zmiana szkoły. Pomagamy zrozumieć im własne emocje, zachowania, potrzeby i wskazujemy, czym kierować się w trudnych sytuacjach. Każde spotkanie z psychologiem młodzieżowym w Łodzi to nauka komunikacji, wyrażania własnych potrzeb i samoakceptacji, a wszystko to w komfortowej atmosferze, niejednokrotnie w formie zabawy, a w razie potrzeby – przy obecności rodziców. Specjalista pomaga odnaleźć źródło problemów, a także wspiera opiekunów w zrozumieniu młodego człowieka, motywacji jego zachowań i emocji.

W przypadku konsultacji, w której będzie uczestniczyła osoba niepełnoletnia, wymagane jest podpisanie przez opiekuna prawnego odpowiedniej zgody przed pierwszą wizytą.