Psychoterapia rodzinna

Psychoterapia rodzinna – Łódź

 

Psychoterapia rodzinna stanowi remedium na utrudnioną komunikację w rodzinie i brak wzajemnego zrozumienia, które prowadzą do piętrzących się nieporozumień i konfliktów. Dzięki objęciu opieką terapeutyczną  jej członków możliwe jest poprawienie funkcjonowania całości systemu rodzinnego.  Czasami też okazuje się, że jest to niezbędna forma współpracy wszystkich domowników celem uzyskania poprawy w zdrowiu czy samopoczuciu jednego z nich. Taka forma oddziaływania może pomóc w poprawić jakość życia całej rodziny.

Dla kogo jest przeznaczona terapia rodzinna?

 

Wskazaniem do terapii rodzinnej jest wcześniej przeprowadzona konsultacja, która ma na celu określenie problemu, z którym zmaga się dana rodzina. Psychoterapia dla rodzin pozwala również znormalizować relacje międzypokoleniowe i odbudować zaniedbane więzi  w atmosferze wzajemnego szacunku i  zrozumienia. W zależności od rodzaju problemu rodzina przy pomocy psychoterapeuty uczy się  komunikacji i uważności na siebie nawzajem. Psychoterapia rodzinna odnotowuje wysoką skuteczność w przypadku dzieci i osób poniżej osiemnastego roku życia oraz pomaga młodym osobom odnaleźć się w zmieniającej się rzeczywistości i zbudować stabilne relacje ze swoimi rodzicami i rodzeństwem

Psychoterapia rodzinna – poradnia w Łodzi

 

Komunikacja i szacunek to podstawa w budowaniu trwałych relacji opartych na wzajemnym zrozumieniu. Wiele rodzin w wyniku przebytych trudnych doświadczeń nie ma wystarczających zasobów, by samodzielnie przeanalizować przyczyny występowania trudności i wdrożyć pożądane zmiany. Wówczas idealnym sposobem na uzyskanie wsparcia w tym obszarze  jest terapia rodzinna. Pomaga ona przepracować trudne doświadczenia w życiu rodziny i pozytywnie wpływa na proces odbudowywania wzajemnego zaufania.

Czas trwania terapii rodzinnej proponuje terapeuta w zależności od indywidualnej sytuacji  i potrzeb pacjentów  Terapia rodzinna z psychoterapeutą to szansa dla wielu rodzin, które zmagają się z konfliktami przez wiele lat – nigdy nie jest za późno, by zawalczyć o swoich najbliższych. Jeśli czujecie, że nadszedł czas  by naprawić sytuację w Waszej rodzinie, zachęcamy do zapisów u naszych wykwalifikowanych psychoterapeutów systemowych  w Poradni Clue w Łodzi.