Psychoterapia

Psychoterapia

 

Psychoterapia jest metodą leczenia stanów, trudności oraz zaburzeń psychicznych. Psychoterapia leczy za pomocą relacji pacjenta z terapeutą i oznacza “leczenie duszy” wywodząc to nazewnictwo z języka greckiego. W psychoterapii zawierają się różne nurty tzn. sposoby rozumienia pacjenta, których sedno znajduje wspólny konsensus. Rozpoczęcie psychoterapii zawsze poprzedza konsultacja (od 1-3) na której następuje poznanie pacjenta z psychoterapeutą. wstępna diagnoza problemu oraz wyznaczenie dalszego toku postępowania w ramach wspólnej pracy.