Psychiatria

Psychiatria – konsultacja, badania, leczenie

 

Poza kompleksową opieką psychologiczną nasza poradnia w Łodzi oferuje również spotkania z lekarzem psychiatrą. Charakter i  cel takiej konsultacji może być zbliżony do sesji z psychologiem, ale pozwala odpowiedzieć i zareagować, jeśli jest taka potrzeba, na objawy somatyczne  za pomocą farmakoterapii. Konsultacja psychiatryczna to rozmowa z lekarzem, podczas której poruszane są kwestie dotyczące trudności psychicznych i emocjonalnych, a także dolegliwości  fizycznych. Lekarz psychiatra może postawić diagnozę i zadecydować o konieczności przyjmowania leków. Może również w razie potrzeby zlecić badania laboratoryjne lub skierować pacjenta do innego specjalisty, takiego jak neurolog.

Psychiatria w Poradni Clue w Łodzi

 

W naszej poradni w Łodzi lekarz psychiatra po szczegółowej rozmowie z pacjentem proponuje adekwatne rodzaje terapii i sposoby radzenia sobie z danym problemem. Proponowana terapia uwzględnia także indywidualne preferencje pacjenta, tak aby przebieg leczenia był jak najbardziej efektywny, ale i komfortowy. Konsultacja psychiatryczna w zależności od indywidualnego przypadku może być jednorazowa lub wymagać kilkurazowych wizyt. Taka wizyta lekarska często obejmuje postawienie diagnozy i włączenie farmakoterapii lub uzyskanie wskazówek, które wzmocnią leczenie psychoterapeutyczne. Holistyczne, całościowe ujęcie leczenia psychiatrycznego to farmakoterapia, psychoterapia, psychoedukacja, warsztaty, grupy wsparcia i inne rodzaje aktywności pomocowej.

W naszej poradni możliwe jest równoczesne korzystanie z pomocy psychoterapeuty i psychiatry. W wielu przypadkach jednoczesne odbywanie psychoterapii w połączeniu z leczeniem farmakoterapeutycznym – zalecanymi przez lekarza psychiatrę – daje szansę na dwutorowe i kompleksowe oddziaływanie na stan zdrowia pacjenta. To również możliwość integracji wszystkich elementów terapii, która pozwala jak najlepiej pomóc pacjentom ze wszystkimi trudnościami natury społecznej i emocjonalnej.