Psychiatria

Psychiatria

 

Konsultacja psychiatryczna to rozmowa z lekarzem psychiatrą, podczas której specjalista zbiera wywiad dotyczący zarówno stanu psychicznego jak i somatycznego pacjenta. Jeśli zajdzie taka potrzeba psychiatra może zlecić wykonanie dodatkowych badań laboratoryjnych albo psychologicznych czy zarekomendować konsultację u specjalisty z innej dziedziny np. neurologa. Po postawieniu diagnozy lekarz psychiatra w zależności od potrzeb konkretnej osoby, może zaproponować różne formy leczenia, np. – farmakoterapię, psychoterapię, psychoedukację, udział w warsztatach czy grupie wsparcia.

Dla wygody i lepszej efektywności pacjenci mogą korzystać w naszej poradni równolegle z pomocy psychiatrycznej jak i z psychoterapii.