Konsultacja ze specjalistą uzależnień

Terapeuta uzależnień – Poradnia Clue w Łodzi

 

Spotkania z terapeutą uzależnień w Łodzi rekomendowane są osobom, które borykają się z trudnościami w obszarze uzależnień od substancji i czynności m.in od alkoholu, substancji psychoaktywnych, hazardu, zakupów, pracy, czynności seksualnych (uzależnienia od masturbacji, pornografii, kontaktów seksualnych itp.). Nadużywanie substancji psychoaktywnych czy uzależnienie często stanowi sposób na zaspokojenie podstawowych potrzeb takich jak chęć bycia zaakceptowanym, i rozumianym,  potrzeba zbudowania trwałych relacji z innymi, potrzeba bliskości. Ten psychiczny aspekt uzależnienia to kluczowy problem, którym zajmują się psychoterapeuci uzależnień.

 

Terapia uzależnień – od źródła problemu do jego pokonania

 

Leczenie uzależnień w naszej poradni w Łodzi to długofalowa współpraca mająca na celu znalezienie przyczyny problemu oraz wskazanie możliwości jego pokonania. Terapeuta pomaga pacjentowi zdefiniować problem, odbudować prawidłowe postrzeganie rzeczywistości, zrozumieć to, czym jest dla niego nałóg, jakie trudności się za nim kryją. Pacjent cierpiący z powodu uzależnienia wraz z psychoterapeutą przygląda się swoim relacjom, lękom, analizuje dzieciństwo, poprzednie związki. Dzięki pracy ze specjalistą odbudowuje pewność siebie i wiarę w swoją sprawczość. Terapia uzależnień pozwala opracować indywidualne metody zapobiegania powrotowi do nałogu. Jej celem jest także nauka efektywnej komunikacji z bliskimi i nauka akceptowania swoich emocji, które mogą okazać się kluczowym aspektem w terapii. Wsparcie terapeuty uzależnień to dla pacjenta pełna akceptacja, zrozumienie, przezwyciężenie lęków i oparcie w momentach zwątpienia, które są niezbędne w procesie wychodzenia z nałogu.

W Poradni Clue w Łodzi oferujemy pomoc pacjentom cierpiącym z powodu uzależnień od substancji psychoaktywnych i uzależnień o podłożu behawioralnym. Zgłoszenie się na konsultację do psychoterapeuty uzależnień to pierwszy krok do odzyskania kontroli nad swoim życiem i naprawienie tego, co zniszczył nałóg.