Konsultacja psychologiczna

Konsultacja psychologiczna/psychoterapeutyczna

Jest to pierwsza forma spotkania ze specjalistą z obszaru psychologicznego. Jej celem jest rozpoznanie potrzeb pacjenta oraz zrozumienie przez specjalistę genezy zgłaszanych problemów.  Na konsultacji pacjent ma możliwość przedstawienia powodu pojawienia się w gabinecie, zgłoszenia trudności w funkcjonowaniu czy odczuwaniu oraz potrzeby uzyskania wsparcia. Wizyta u psychologa jest również  zebraniem wywiadu dotyczącego całościowego funkcjonowania pacjenta w środowisku rodzinnym, zawodowym czy osobistym, który będzie pomocny podczas poszukiwań źródła problemów, a także w sprecyzowaniu, jakie obszary życia sprawiają najwięcej trudności i potrzebują zmiany. Pytania zadawać może również pacjent, poszukując odpowiedzi na nurtujące go kwestie. Konsultacja psychologiczna w Łodzi to okazja do uwolnienia swoich emocji, podzielenia się obawami, refleksji. W zależności od potrzeb może być to jedno- lub kilkurazowa wizyta. Spotkania opierają się na rozmowie, wzajemnym poznaniu się, budowaniu zaufania.

Pierwsza wizyta u psychologa


Rozmowa z psychologiem
to pierwsza okazja dla pacjenta do wyrażenia swoich obaw, myśli czy zgłoszenia występujących objawów zaburzeń psychicznych jak też uzyskania wszelkich informacji o dostępnych formach pomocy. Specjalista omówi wskazane metody wsparcia psychologicznego, odpowie na wszelkie pytania i zakreśli kierunek pracy z pacjentem. Konsultacja psychologiczna może być więc wstępem do rozpoczęcia psychoterapii w Poradni Clue w Łodzi.

Kiedy zdecydować się na konsultację psychologiczną?

Ta wstępna forma pomocy przeznaczona jest m.in. dla osób, które odczuwają znaczny spadek nastroju, lęki, brak poczucia własnej wartości, a także dla tych, którzy zauważyli u siebie objawy depresji, zmagają się z traumatycznym przeżyciem czy problemami w budowaniu relacji. Na konsultacje psychologiczną do Poradni Clue w Łodzi trafiają pacjenci z różnymi problemami, którzy mają różne oczekiwania, ale czują, że potrzebują pomocy specjalisty w odzyskaniu równowagi emocjonalnej i pokonaniu trudności.

Konsultacja jest również pierwszą formą spotkania w przypadku realizacji diagnozy psychologicznej. Takie wstępne spotkanie z psychologiem pomoże odpowiedzieć na pytania: czy psychoterapia jest dla mnie? Czy odczuwane przeze mnie trudności wymagają pomocy psychologicznej? Gdzie mogę znaleźć specjalistyczną pomoc i czy potrzebuje dalszych konsultacji?.