Konsultacja psychologiczna

Konsultacja psychologiczna/psychoterapeutyczna

 

Jest to pierwsza forma spotkania ze specjalistą z obszaru psychologicznego. Jej celem jest rozpoznanie potrzeb pacjenta oraz zrozumienie przez specjalistę genezy zgłaszanych problemów.  Na konsultacji pacjent ma możliwość przedstawienia powodu pojawienia się w gabinecie, zgłoszenia trudności w funkcjonowaniu czy odczuwaniu oraz potrzeby uzyskania wsparcia. Konsultacja jest również  zebraniem wywiadu dotyczącego całościowego funkcjonowania pacjenta w środowisku rodzinnym, zawodowym czy osobistym. 

Jest to również pierwsza okazja dla pacjenta do wyrażenia swoich obaw, myśli czy zgłoszenia występujących objawów jak też uzyskania informacji o dostępnych formach pomocy. Konsultacja psychologiczna może być wstępem do rozpoczęcia psychoterapii.

Konsultacja jest również pierwszą formą spotkania w przypadku realizacji diagnozy psychologicznej.